Blog

MVP dla Startup'u

Wszystkie profesjonalne firmy, przed wypuszczeniem produktu na rynek, powinny dokładnie zbadać, czy nowa usługa spełni wymagania klientów. Chcąc ograniczyć straty, związane z wydaniem nieprzetestowanego produktu, warto poddać swój pomysł weryfikacji na jak najwcześniejszym etapie. Do określenia stopnia oczekiwań grupy docelowej oraz zaspokojenia jej potrzeb, służy Minimum Viable Product (MVP), czyli kolokwialnie mówiąc - prototyp. Za jego pomocą jesteśmy w stanie dowiedzieć się, czy wstępnie spełnia on wymagania klienta. Jest on niezbędny, dla określenia formy sprzedaży oraz strategii cenowej. Nie ulega wątpliwości, że przygotowanie prostej wersji produktu, warto zlecić doświadczonej firmie typu software house. Lecz w jaki sposób zdecydować, która firma oferująca przygotowanie MVP najlepiej spełni nasze oczekiwania?

Czytaj więcej

Estymacja okiem programisty

Teoria projektów definiuje projekt jako byt, który posiada datę zakończenia. Tym samym najmniejsze zadanie lub cel jaki sobie stawiamy możemy określić mianem projektu, o ile ustalimy datę zakończenia.

Czytaj więcej