MVP dla Startup'u

MVP dla Startup'u

6 listopada 2018

Wszystkie profesjonalne firmy, przed wypuszczeniem produktu na rynek, powinny dokładnie zbadać, czy nowa usługa spełni wymagania klientów. Chcąc ograniczyć straty, związane z wydaniem nieprzetestowanego produktu, warto poddać swój pomysł weryfikacji na jak najwcześniejszym etapie. Do określenia stopnia oczekiwań grupy docelowej oraz zaspokojenia jej potrzeb, służy Minimum Viable Product (MVP), czyli kolokwialnie mówiąc - prototyp. Za jego pomocą jesteśmy w stanie dowiedzieć się, czy wstępnie spełnia on wymagania klienta. Jest on niezbędny, dla określenia formy sprzedaży oraz strategii cenowej. Nie ulega wątpliwości, że przygotowanie prostej wersji produktu, warto zlecić doświadczonej firmie typu software house. Lecz w jaki sposób zdecydować, która firma oferująca przygotowanie MVP najlepiej spełni nasze oczekiwania?

Przy tworzeniu oprogramowania, często dochodzi do sytuacji, w których kod napisany jest niezgodnie z dobrymi praktykami. W znaczący sposób utrudnia to dalszą pracę nad projektem, bądź generuje dług techniczny. Najlepszym zabezpieczeniem przed problemami tego typu podczas tworzenia naszej aplikacji jest code review, tzw. przeglądu kodu. Powinno być to podstawową usługą, wchodzącą w opracowanie MVP, ponieważ daje możliwość na utrzymanie jak największej jakości kodu. Po pozytywnym zweryfikowaniu prototypu, właściwie napisany kod, umożliwia dodawanie kolejnych funkcjonalności oraz rozwój szkieletu aplikacji. Jest to o tyle znaczące, iż przekłada się to na znaczną oszczędność pieniędzy oraz czasu. Dobry code review upewni nas, że w całym projekcie stosowane są dobre praktyki programowania. Dzięki możliwości przeglądania kodu, każdy programista wie, w jaki sposób funkcjonują wszystkie elementy. W przypadku nieobecności pracownika, odpowiedzialnego za właściwy projekt, dowolny z członków zespołu będzie potrafił przejąć jego obowiązki, bez czasochłonnego wdrażania się w projekt od podstaw. Taka możliwość niweluje ewentualne opóźnienia. Praca całej grupy przy code review, gwarantuje również najwyższą jakość wszystkich funkcjonalności, dzięki wdrażaniu wielu, wzajemnie uzupełniających się, pomysłów w projekt.

Na współczesnym rynku firm programistycznych, duże znaczenie ma czas wykonania projektu oraz jego późniejsze prowadzenie i aktualizowanie tak, aby spełniały oczekiwania i potrzeby najbardziej wymagającego klienta. Praca wieloosobowego zespołu nad skomplikowaną aplikacją jest dużym atutem. Zdarza się jednak, że może to generować problemy, chociażby ze względu na fakt, iż równoległe wprowadzanie zmian przez programistów wywołuje konflikty w kodzie. Profesjonalna firma programistyczna omija te trudności, wykorzystując system kontroli wersji kodu. Dlatego niezwykle istotne jest sprawdzenie, czy software house korzysta z takiego rozwiązania. Oprogramowanie to pozwala również, na zachowanie wszelkich zmian w kodzie, w tym cofnięcie się do wersji sprzed błędnych założeń. Jeżeli więc uznamy, że bardziej odpowiadała nam funkcjonalność sprzed kilku miesięcy, nie będzie problemów z jej przywróceniem.

Powierzając stworzenie prototypu software house, powierzamy mu powodzenie całego startup’u. Jeżeli zajmą się nim osoby, które nie pracowały przy tego typu projektach, szanse na odniesienie sukcesu maleją. Z tego powodu warto zweryfikować, jaką wiedzę posiadają ludzie, zajmujący się budowaniem naszej aplikacji. Doświadczony programista już na początkowym etapie zareaguje na błędy i niedociągnięcia, których rozwiązanie w przyszłości może wymagać o wiele więcej zasobów finansowych, a dodatkowo wydłużyć czas pracy nad aplikacją.

Praca w IT wymaga specyficznego podejścia do zarządzania. Często zdarza się, że zespołami kierują osoby bez wiedzy i doświadczenia technicznego. Jeżeli manager nie zrozumie na czym polega praca z kodem, nie będzie w stanie odpowiednio pokierować programistami. To z kolei doprowadzi do pojawienia się rozbieżności między ustalonym a rzeczywistym czasem ukończenia aplikacji lub jej aktualizacji. Z tego powodu warto zainteresować się project menager’em, który będzie wykonywał nasze MVP. Odpowiedni system zarządzania może zdecydować o "być albo nie być" projektu. Przede wszystkim należy zadbać o to, aby wykonawca pracował zgodnie z metodyką zwinnego zarządzania projektami. Jest to koncepcja prowadzenia zespołu, przygotowana specjalnie pod zarządzanie w IT - użyteczna zwłaszcza przy wytwarzaniu nowej technologii. Najlepiej zdecydować się na specyfikę pracy, zgodną z manifestem Agile, szczególnie prowadzoną metodyką Scrum. Zakłada ona podział pracy na tak zwane sprinty, czyli krótkie okresy czasu, z których każdy kończy się dostarczeniem działającej wersji oprogramowania, powiększonej o nowe funkcjonalności. Dzięki temu możemy na bieżąco śledzić prace nad naszym MVP oraz niezwłocznie reagować, gdy uznamy, że aplikacja nie do końca odpowiada naszej koncepcji.

Z wykorzystywaniem wskazanej powyżej specyfiki pracy, wiąże się wpływanie na rozwój projektu, w trakcie jego developmentu. Niesamowicie istotnym jest, aby software house, umożliwiał nam stały wgląd w swoje prace. Jesteśmy wtedy w stanie jak najszybciej oceniać ich kierunek. Dobry wykonawca oferuje możliwość zmiany założeń w każdym momencie. Nie zapominajmy, że prototyp musi przede wszystkim odpowiadać naszym wymaganiom i wizji. Dlatego należy zadbać o znalezienie firmy, która wykona go w jak najbardziej dopasowany do nas sposób.

Należy pamiętać, że dobrze wykonany projekt, to zadowolenie naszego potencjalnego, a być może i stałego klienta. Jeśli chcesz, aby platformy, z których korzystają nasi klienci, były w pełni funkcjonalne i umożliwiały ich dalszy rozwój w sposób bezinwazyjny, warto zaufać naszej firmie, której zespół składa się z osób pełnych profesjonalizmu w dziedzinie programowania. Umożliwiamy jak najlepsze przygotowanie prototypu. Nasza firma, na tak rozległym rynku firm programistycznych, zapewnia doświadczony zespół programistów, dbanie o code review i korzystanie z najlepszych systemów kontroli wersji kodu. Takie wytyczne zapewniają najwyższą jakość usług. Dodatkowo prowadzenie projektu metodykami zwinnymi, gwarantuje kontrolę i wpływ na każdym etapie prac, dzięki czemu MVP zostanie przygotowane zgodnie z Państwa potrzebami.